Deklaracja przystąpienia do egzaminu ROL. 11

Oznaczenie kwalifikacji zgodne z podstawą programową – ROL.11

Nazwa Kwalifikacji: Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt.

Zawód: Technik weterynarii symbol cyfrowy zawodu 324002

Nazwa i adres organizatora kwalifikacyjnego kursu zawodowego: Technikum Ośrodka Edukacji „SOKRATES”, ul. 1 Maja 6, 43-300 Bielsko-Biała

    Dane osobowe    Adres do korespondencji