FORMA DUALNA (HYBRYDOWA)

Technik Weterynarii

Zajęcia teoretyczne ONLINE z dowolnego miejsca.
Praktyczna nauka zawodu odbywa się w wybranym gabinecie weterynaryjnym w całej Polsce.

Rekrutacja trwa. Zapraszamy we wrześniu

Masz pytanie? Dzwoń: 604 447 504
pon. – sob. w godz. od 9.00 do 19.00

Technik WETERYNARII

Zajęcia teoretyczne realizowane są przez Internet. Zajęcia w środy i czwartki od 18.00 do 21.00 oraz soboty od 9.00 do 12.00 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (synchronicznie, asynchronicznie).

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w wybranym gabinecie weterynaryjnym w Twoim mieście.

Cena

Kwalifikacja ROL.11
4700 zł Płatne za całość
 • Płatność możliwa w 4 ratach
 • Ilość miejsc ograniczona. Tylko 50 osób

Cena

Kwalifikacja ROL.12
4700 zł Płatne za całość
 • Płatność możliwa w 4 ratach
 • Ilość miejsc ograniczona. Tylko 50 osób

Nabory i informację dla kandydatów

Waldemar Ałdaś

Waldemar Ałdaś

(poniedziałek – sobota w godz. od 9.00 do 19.00)

Cały cykl kształcenia:

Pierwsza kwalifikacja:

Początek

wrzesień 2024

Koniec

kwiecień 2025

Egzamin czerwiec 2025

Druga kwalifikacja:

Początek

kwiecień 2025

Koniec

listopad 2025

Egzamin styczeń 2026

Liczba godzin

Kwalifikacja ROL.11

Kwalifikacja ROL.12

Oto certyfikat i dyplom jaki otrzymasz po ukończeniu dwóch kwalifikacji:

Certyfikat

Oto certyfikat, jaki otrzymasz po zdaniu egzaminu przez OKE
Oto certyfikat, jaki otrzymasz po zdaniu egzaminu przez OKE

Dyplom

Dyplom zawodowy o jaki możesz się ubiegać w OKE po uzyskaniu kwalifikacji, jeśli posiadasz wykształcenie zawodowe średnie lub wyższe
Dyplom zawodowy o jaki możesz się ubiegać w OKE po uzyskaniu kwalifikacji, jeśli posiadasz wykształcenie zawodowe średnie lub wyższe

Główny cel:

Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu:

 • prowadzenia chowu i hodowli zwierząt,
 • badania zwierząt,
 • pomocy lekarzowi weterynarii przy leczeniu zwierząt,
 • pełnienia nadzoru weterynaryjnego nad żywnością.

Technikami weterynarii

nie zostają osoby przypadkowe. Technik weterynarii kocha zwierzęta, ale jednocześnie potrafi zachować do nich i do ich leczenia pewien dystans. W trudnych sytuacjach powinien posiadać sztukę obłaskawiania zwierząt. Ze względu na długie godziny pracy, powinien być odporny na wysiłek i stres. Powinien być spostrzegawczy i dokładny a także lubić nieustannie rozwijać swoje umiejętności.

Informacje ogólne:

 • Nauka prowadzona jest przez doświadczoną kadrę według obowiązującej podstawy programowej.

Nasze atuty:

 • Nasza szkoła od ponad 25 lat kształci w kwalifikacjach KKZ
 • Dostosowujemy ofertę do potrzeb rynku pracy
 • Pracują u nas pasjonaci

Egzaminy:

Egzamin w każdej kwalifikacji egzamin składa się z części pisemnej ( rozwiązanie testu) oraz z części praktycznej.

 1. ROL.11  część pisemna (test)  część praktyczna (dokumentacja – czyli sporządzenie dokumentacji i rozwiązania zadania praktycznego)
 2. ROL. 12 część pisemna (test) część praktyczna (wykonanie zadania w formie praktycznej)

Tytuł technika weterynarii

nadaje Okręgowa Komisja Edukacyjna po zdaniu egzaminów zawodowych:

Kwalifikacja ROL.11 – Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

Kwalifikacja ROL.12 – Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

Egzaminy składają się z części testowej oraz z części praktycznej..

Technik Weterynarii to prawa ręka lekarza weterynarii. Zawód ten jest w ostatnich latach coraz bardziej doceniany w lecznicach małych zwierząt i terenowych lecznicach dla zwierząt gospodarskich.

Technicy weterynarii posiadają dość szerokie kompetencje. Współpracują z lekarzem weterynarii, prowadzą rejestracje medyczną zwierząt ale również mogą wykonywać wiele czynności – m.in. wykonywanie szczepień, czy podawanie leków) potrzebni są również wszędzie tam, gdzie hodowane są zwierzęta. Obejmuje to wszelkiego rodzaju stadniny, hodowle oraz fermy, ale także i mniejsze placówki, takie jak gospodarstwa agroturystyczne, schroniska dla zwierząt czy nawet ogrody zoologiczne. Warto wspomnieć również, że technicy weterynarii znajdują również zatrudnienie w inspektoratach weterynaryjnych gdzie ich praca skupia się na przeprowadzaniu kontroli, nadzoru i inspekcji nad hodowlami oraz zakładami przetwórstwa mleczarskiego czy mięsnego. Techników weterynarii można spotkać również w laboratoriach i handlu, gdzie zazwyczaj prowadzą sprzedaż w sklepach i zaopatrzeniu zoologicznym.

Dlaczego mając wpis i prowadząc szkołę Technik Agrobiznesu możemy prowadzić KKZ ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt i ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych?

ZOBACZ WPIS DO EWIDENCJI

Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez:

1) publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych – w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła;

– Prawo Oświatowe Art. 117. [Kształcenie ustawiczne]
Art. 117. – Prawo oświatowe (lexlege.pl)

Branża rolno-hodowlana ROL
Technik agrobiznesu
Technik weterynarii

Klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Miejsca pracy:

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów można rozpocząć własną działalność gospodarczą lub znaleźć zatrudnienie jako:

 • technik weterynarii, asystent weterynaryjny m.in. w lecznicach i schroniskach dla zwierząt oraz ogrodach zoologicznych,
 • laborant weterynaryjny,
 • weterynaryjny kontroler sanitarny, kontroler higieny mięsa w zakładach przetwórstwa mięsnego, fermach i gospodarstwach hodowlanych.

Wymagania względem uczestników:

Warunkiem uczestnictwa jest:

 • ukończenie 18-go roku życia,
 • posiadanie wykształcenia średniego,
 • brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu.

Zapisz się wstępnie

To do niczego nie zobowiazuje. Otrzymasz od nas więcej informacji.

Masz pytanie? Dzwoń lub pisz.

pon. – sob. w godz. od 9.00 do 19.00

odpowiadamy w ciągu 24 godzin

Zapisz się wstępnie

To do niczego nie zobowiazuje. Otrzymasz od nas więcej informacji.

Masz pytanie? Dzwoń lub pisz.

pon. – sob. w godz. od 9.00 do 19.00

odpowiadamy w ciągu 24 godzin