Deklaracja przystąpienia do egzaminu ROL. 12

Oznaczenie kwalifikacji zgodne z podstawą programową – ROL.12

Nazwa Kwalifikacji: Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

Zawód: Technik weterynarii symbol cyfrowy zawodu 324002

Nazwa i adres organizatora kwalifikacyjnego kursu zawodowego: Technikum Ośrodka Edukacji „SOKRATES”, ul. 1 Maja 6, 43-300 Bielsko-Biała

    Dane osobowe    Adres do korespondencji